ESG INFORMÁCIÓK

Felelős befektetések

Fenntarthatósági / ESG szemléletű befektetések

Az ESG rövidítés environmental (környezeti), social (társadalmi) és governance (vállalatirányítás) szavakból tevődik össze, és olyan célkitűzések és kritériumok összefoglalójának tekinthető, amelyek a társadalmilag érzékeny problémákra keresnek megoldást.

Befektetések tekintetében a fenntarthatósági/ESG szemlélet, olyan befektetési stratégiát takar, amely a gazdálkodó szervezetek fenntarthatóságot célzó törekvéseit, így a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe veszi a döntéshozatal során. A befektetési stratégia célja, hogy a befektetett tőke gyarapítása mellett a rendelkezésre álló pénzeszközök megfelelő allokálásával elősegítse egy fenntarthatóbb jövő megteremtését. A gyakorlatban a stratégia megvalósítása során a tőkepiacon a befektetők kerülik a fenntarthatósági szempontok alapján káros tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteket, és befektetési lehetőséget keresnek a fenntarthatósági szempontok alapján hasznos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekbe. Napjainkban már egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre adatok, amelyek alapján visszamérhetők egy gazdálkodó szervezet tevékenységének környezetre, társadalomra és vállalatirányítási normákra gyakorolt hatásai. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a befektetőknek ma már lehetősége van a fent leírt befektetési stratégia egyre szélesebb körben való alkalmazására.

Az MKB Pannónia Alapkezelő elkötelezett amellett, hogy vállalatirányítási és befektetési folyamataiba integrálja az ESG elveket, célokat. Ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a klímaváltozás elleni küzdelem, a természeti erőforrások védelme, a megfelelő termékminőség garantálása, a munkavállalói jogok védelme, a transzparens működés, valamint a korrupció és pénzmosás elleni fellépés.

A fentiekkel összhangban az Alapkezelő az alábbi alapelvek mentén alakítja fenntarthatósági politikáját:

A Társaság a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, a Társaság mérete, befektetőinek ESG érzékenysége, valamint a hozamelvárás tükrében figyelembe veszi, előnyben részesíti a pozitív befektetéseket.

Cégek közgyűlésein szavazati jogát felhasználja arra, hogy a részt vegyen a vállalatok olyan stratégiai döntéseinek meghozatalában, amelyek a fenntarthatóságot célozzák.

Társaság szabályzataiban, szervezeti felépítésében, egyéb nem befektetési döntéseiben a szükséges mértékig érvényesíti a fenntarthatósági elveket.

A Társaság az általa kezelt alapokkal kapcsolatos, befektetőinek szóló ESG tájékoztatást - megfelelve ezzel az Európai Parlament és Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendeletének, (SFDR rendelet), - tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, támogatva így a befektetők szabad ESG szempontú mérlegelési lehetőségét.

Az Alapkezelő fenntarthatósági politikájáról, az általa kezelt Alapok ESG minősítésének folyamatáról, valamint a fenntarthatósági kockázatok számítási módjáról részletes tájékoztatást talál a Társaság ESG-Fenntarthatósági szabályzat dokumentumában. Az Alapkezelő SFDR rendelet 5. cikk (1) bekezdés szerinti nyilatkozata itt érhető el.

Befektetési alapjaink a fenntarthatósági ESG befektetések tükrében

ESG megfelelő alapok

Alap neve ESG rating
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AA
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A